Sjálfbærnistefna

Sjálfbærnistefna Steypustöðvarinnar

  • • Sterk umhverfisábyrgð

• Sterk samfélagsleg ábyrgð

• Steypum bæinn grænan

• Byggjum sterkari framtíð fyrir komandi kynslóðir

Tilgangur

Steypustöðin leggur áherslu á að starfa í sátt við umhverfi og samfélag. Starfsemin er rekin í samræmi við skýr og mælanleg markmið í sjálfbærnimálum. Tilgangur sjálfbærnistefnu Steypustöðvarinnar er að skilgreina markmið og megináherslur í sjálfbærnimálum þar sem fyrirtækið gefur loforð um að það ætli á ábyrgan hátt að haga starfseminni þannig að hún lágmarki neikvæð umhverfisáhrif eins mikið og kostur er. Rík áhersla er því lögð á að draga úr þeim áhrifum sem framleiðsla á steypu og flutningur hennar veldur til þess að vernda umhverfið fyrir komandi kynslóðir. Enn fremur leggjum við kapp við að veita starfsfólkinu okkar öruggt og heilbrigt umhverfi. Við leggjum áherslu á hagkvæmar lausnir og að sjálfbærni sé höfð að leiðarljósi í allri ákvarðanatöku.

Stjórnvöld hafa sett skýr markmið um aðgerðir gegn loftslagsbreytingum til þess að uppfylla Parísarsáttmálann. Steypustöðin ætlar að leggja sitt af mörkum í hringrásarhagkerfið, stuðla að vistvænni mannvirkjagerð ásamt því að lágmarka kolefnislosun, auðlindanýtingu og úrgang. Við leggjum einnig ríka áherslu á að vera meðvituð um breytingar á kröfum stjórnvalda og fylgja þeim að öllu leyti.

Það er stefna fyrirtækisins að starfsfólk sé upplýst um sjálfbærnimál og að þeirri þekkingu sé viðhaldið með fræðslu til þess að ýta enn fremur undir það að starfsfólk tileinki sér að hafa sjálfbærni og samfélagslega ábyrgð að leiðarljósi í starfi sínu hjá Steypustöðinni.

Steypustöðin vill vera til fyrirmyndar þegar kemur að öllum þremur stoðum sjálfbærrar þróunar, þ.e. umhverfislegum þáttum, félagslegum þáttum og stjórnarháttum. Þá tekur Steypustöðin tillit til alþjóðlegra markmiða varðandi sjálfbærni og hefur því lagt áherslu á eftirfarandi Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna í allri sinni starfsemi og daglegum rekstri:

Umfang

Sjálfbærnistefna Steypustöðvarinnar tekur til allrar starfsemi og starfstöðva fyrirtækisins. Það á jafnt við um steypustöðvar, einingaverksmiðju, helluverksmiðju, malarnámur, hvers konar ökutæki og stoðdeildir, svo sem verkstæði, rannsóknarstofur og skrifstofur.

UMHVERFI

Markmið og aðgerðir

• Kolefnisfótspor
Í lok árs 2024 stefnum við á að kolefnisfótsporið okkar hafi minnkað um 10% (miðast við reiknað kolefnisfótspor ársins 2023).
Leiðir að markmiði
– Draga úr losun gróðurhúsalofttegunda.
– Minnka notkun á jarðefnaeldsneyti og auka notkun á endurnýjanlegum orkugjöfum.
– Auka framleiðslu á steypu með lægra kolefnisspor og leggja áherslu á skilvirka notkunsements.

• Úrgangsmál
Við stefnum á 10% minnkun í magni úrgangs á milli ára og þannig skilvirkari notkun hráefna. Þar að auki stefnum við á 10% aukningu í flokkun á milli ára.
Leiðir að markmiði
– Aukin áhersla á hringrásarhagkerfið.
– Koma afgangssteypu, um 3-5%, inn í hringrásarhagkerfið.
– Bjóða upp á steypu þar sem hluti steinefna er endurnýtt gömul steypa.
– Endurunnið vinnsluvatn í framleiðslu sem er staðlaður þáttur í dag.

• Samgöngur
Stefnt er að því að 70% flotans séu rafmagnsbílar fyrir árið 2032. Steypustöðin hefur nú þegar keypt og tekið í notkun 3 rafmagns steypubíla og hafa aðrir 3 bílar verið pantaðir fyrir árið 2024. Fyrirtækjabílar á skrifstofu eru nú þegar rafmagnsbílar. Einnig hefur verið keyptur einn rafmagnsdráttarbíll og ein tvinn steypudæla sem gengur fyrir rafmagni á verkstað.
Leiðir að markmiði
– Áframhaldandi rafvæðing flotans og annarra tækja.

• Sjálfbærar aðgerðir innanhúss
Stefnt er að því að ljúka 75% grænna skrefa í Laufinu fyrir árslok 2024.
Leiðir að markmiði
– Framkvæma birgjamat.
– Innleiða græna innkaupastefnu.

• Sýnilegt sjálfbært vöruúrval
Við stefnum að því að gera viðskiptavinum auðvelt með að velja umhverfisvænni kost og að auka sölu á sjálfbærum vörum á milli ára til þess að koma í veg fyrir mengun á umhverfinu.
Leiðir að markmiði
– Fjölbreytt úrval af sjálfbærum vörum í Múrverslun.
– Gera steypu með lægra kolefnisfótspor hærra undir höfði.

• Þátttaka starfsmanna
Við stefnum að því að allir starfsmenn hafi hlotið viðeigandi fræðslu í sjálfbærnimálum fyrir 2026.
Leiðir að markmiði
– Fræðsla um sjálfbærnimál skal vera viðvarandi verkefni og skulu starfsmenn fá reglulegar kynningar á málaflokknum.

Tryggja skal að unnið verði að stöðugum umbótum í umhverfismálum í samræmi við vottað umhverfisstjórnunarkerfi ISO 14001.

FÉLAGSLEGIR ÞÆTTIR

Markmið

• Slysalaus vinnustaður
Við stefnum alltaf á að vera slysalaus vinnustaður og leggjum kapp við að tryggja öruggar vinnuaðstæður fyrir starfsfólkið okkar.

• Jafnlaunavottun
Stefna félagsins er að óútskýrður launamunur sé enginn og að frávik sé ekki meiri en 5%. Þá er lögð áhersla á að viðhafa jafnlaunavottun.

• Styrkir til nærsamfélagsins
Stefna Steypustöðvarinnar í samfélagslegum styrkjum er að styrkja góð málefni á þeim svæðum sem Steypustöðin starfar á. Þar að auki leggjum við kapp við að vera virkur þátttakandi í viðburðum og verkefnum sem stuðla að vistvænni mannvirkjagerð.

STJÓRNARHÆTTIR

Markmið

Framkvæma birgjamat með sjálfbærni að leiðarljósi reglulega.
Sjálfbærnistefna skal kynnt öllu starfsfólki árlega.
Innleiðing ISO 14001.
Gefa út sjálfbærniskýrslu árlega.

Ábyrgð

Ábyrgð á sjálfbærnistefnu Steypustöðvarinnar er hjá framkvæmdastjórn fyrirtækisins ásamt leiðtoga í sjálfbærni-, öryggis- og gæðamálum.

Endurskoðun

Steypustöðin ehf. ætlar að endurskoða þessa stefnu reglulega með breytingum á lögum og rekstri þess í huga. Við munum kynna þessa stefnu fyrir starfsfólki okkar og tryggja það að starfsfólk sé þjálfað í að benda á það sem betur má fara í umhverfismálum fyrirtækisins. Félagið leggur einnig kapp við að jafna út alla eldsneytisnotkun.

Samþykki

Sjálfbærnistefna og endurskoðun hennar skal samþykkt af stjórn Steypustöðvarinnar.